E-fiskal

Fiskalne kase kakve su nam sada poznate, prestaju da se koriste sa 30. Aprilom 2022. godine a na prodajnim mestima njih de zameniti EFU (elektronski fiskalni uređaj) sa odgovarajudim softverom.

Elektronski fiskalni uređaj (EFU) može biti bilo koji uređaj (kompjuter, smartphone, All-in-One, tablet, itd) koji u sebi ima instaliran softver (e-Fiskal) za dvosmernu komunikaciju sa Poreskom upravom Srbije. Račun potpisan vašim bezbedonosnim elementom se prilikom izdavanja putem softvera, šalje Poreskoj upravi koja isti verifikuje, tj overava i šalje nazad na štampu.

Usluga e-Fiskal je idelna za maloprodajne objekte kao što su: apoteke, lekarske i stomatološke ordinacije, fotokopirnice, prodavnice široke robe, prodavnice auto delova, fitnes i SPA centre, kozmetičare, taksi službe, laboratorijske ambulante, poljoprivredne apoteke, cvedare, tj za sve one poreske obveznike koji moraju izdati fiskalni račun a koji su obuhvadeni Zakonom o fiskalizaciji.

Naša aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i svako ko je imao dodira sa pametnim telefonima će se lako snaći. U prilog činjenici koliko smo sigurni u svoje rešenje govori i to da naši korisnici nemaju ugovornu obavezu, već samo ugovor o saradnji, pa klijent u svakom trenutku može prekinuti saradnju bez dalje obaveze prema nama.

Svojim korisnicima u okviru mesečne licence nudimo: 0-24 korisničnu podršku 0-24 IT podršku 0-24 komunikaciju sa serverom poreske uprave Besplatno formiranje kase i ubacivanje asortimana artikala Besplatnu obuku za korišćenje softvera Softversku e-Fiskal licenu (EFU) možete koristiti na bilo kojem uređaju koji se nalazi u nekom od vaših maloprodajnih objekata.

Ponudom je obuhvaćena instalacija softvera na svim lokacijama u terminima koje dogovorimo. Takođe, kako bi se vaši zaposleni što brže i bolje upoznali sa e-Fiskal softverskim rešenjem, ponudom je obuhvaćen trening odnosno kurs ovlašćenog predstavnika servisa Solutions and Support sa vašim zaposlenima.

Mi vodimo računa o tome da postoji stalna usklađenost sa zakonskim promenana koji se automatski nadgrađuju u softverskom rešenju koje koristite u vašim maloprodajnim objektima. Cena: 1440,00 dinara/mesečno sa PDV